Cennik kursu rocznego w roku szkolnym 2023/2024

CENA KURSU: ART SMYK

CENA OPIS CENA ZA 1 GODZINĘ LEKCYJNĄ (60 min) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM
CZESNE ROCZNE MIESIĘCZNA RATA CZESNEGO CENA ZAJĘĆ (90 min)
CENA ZA POJEDYNCZE | PRÓBNE ZAJĘCIA (CP) OPŁATA ZA ZAJĘCIA JEDNORAZOWE PRÓBNE bez konieczności podpisywania umowy (max 2 spotkania) oraz stawka naliczana w momencie rozwiązania umowy przed zakończeniem roku szkolnego oraz nieterminowych płatności. 70 zł 35 2450 zł 245 zł 70 zł
CENA STANDARD (CN) OPŁATA Z UPUSTEM ZA PIERWSZY, PEŁNY ROK NAUKI liczona od dnia podpisania umowy i regularnych płatnościach. Płatność w miesięcznych stałych ratach w terminie do 5 każdego miesiąca. 60 zł 35 2100 zł 210 60 zł
CENA UCZEŃ KONTYNUUJĄCY (CK) OPŁATA Z UPUSTEM ZA DRUGI I KOLEJNY PEŁNY ROK NAUKI, liczona od dnia podpisania umowy i regularnych płatnościach. Płatność w miesięcznych stałych ratach w terminie do 5 każdego miesiąca. 58 zł 35 2030 zł 203 zł 58 zł
CENA ROCZNA UCZEŃ KONTYNUUJĄCY (CRK) OPŁATA Z UPUSTEM ZA PEŁNY ROK NAUKI DLA UCZNIÓW KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ – płatność z góry w terminie 7 dni od podpisania umowy (OPCJA DOSTĘPNA TYLKO WE WRZEŚNIU) oraz dla pakietów rodzinnych na każdego kolejnego uczestnika kursu 57 zł 35 1995 zł 199,50 zł 57 zł

CENA KURSU: ART KIDS, ART JUNIOR, ART MASTER, ART HOBBY, ART SILVER

CENA OPIS CENA ZA 1 GODZINĘ LEKCYJNĄ (45 min) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM
CZESNE ROCZNE MIESIĘCZNA RATA CZESNEGO CENA ZAJĘĆ (90 min)
CENA ZA POJEDYNCZE | PRÓBNE ZAJĘCIA (CP) OPŁATA ZA ZAJĘCIA JEDNORAZOWE PRÓBNE bez konieczności podpisywania umowy (max 2 spotkania) oraz stawka naliczana w momencie rozwiązania umowy przed zakończeniem roku szkolnego oraz nieterminowych płatności. 45 zł 70 3150 zł 315 zł 90 zł
CENA STANDARD (CN) OPŁATA Z UPUSTEM ZA PIERWSZY, PEŁNY ROK NAUKI liczona od dnia podpisania umowy i regularnych płatnościach. Płatność w miesięcznych stałych ratach w terminie do 5 każdego miesiąca. 40 zł 70 2800 zł 280 zł 80 zł
CENA UCZEŃ KONTYNUUJĄCY (CK) OPŁATA Z UPUSTEM ZA DRUGI I KOLJENY PEŁNY ROK NAUKI, liczona od dnia podpisania umowy i regularnych płatnościach. Płatność w miesięcznych stałych ratach w terminie do 5 każdego miesiąca. 39 zł 70 2730 zł 273 zł 78 zł
CENA ROCZNA UCZEŃ ONTYNUUJĄCY (CRK) OPŁATA Z UPUSTEM ZA PEŁNY ROK NAUKI DLA UCZNIÓW KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ – płatność z góry w terminie 7 dni od podpisania umowy (OPCJA DOSTEPNA TYLKO WE WRZEŚNIU) oraz dla pakietów rodzinnych na każdego kolejnego uczestnika kursu 38 zł 70 2660 zł 266 zł 76 zł

CENA KURSU: ART INTENSE (PRZYGOTOWANIE DO LICEUM/TECHNIKUM)

CENA OPIS CENA ZA 1 GODZINĘ LEKCYJNĄ (45 min) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM
CZESNE ROCZNE MIESIĘCZNA RATA CZESNEGO CENA ZAJĘĆ (90 min)
CENA ZA POJEDYNCZE | PRÓBNE ZAJĘCIA (CP) OPŁATA ZA ZAJĘCIA JEDNORAZOWE PRÓBNE bez konieczności podpisywania umowy (max 2 spotkania) oraz stawka naliczana w momencie rozwiązania umowy przed zakończeniem roku szkolnego oraz nieterminowych płatności. 45 zł 80 3600 zł 360 zł 90 zł
CENA STANDARD (CN) OPŁATA Z UPUSTEM ZA PIERWSZY, PEŁNY ROK NAUKI liczona od dnia podpisania umowy i regularnych płatnościach. Płatność w miesięcznych stałych ratach w terminie do 5 każdego miesiąca. 40 zł 80 3200 zł 320 zł 80 zł
CENA UCZEŃ KONTYNUUJĄCY (CK) OPŁATA Z UPUSTEM ZA DRUGI I KOLEJNY PEŁNY ROK NAUKI, liczona od dnia podpisania umowy i regularnych płatnościach. Płatność w miesięcznych stałych ratach w terminie do 5 każdego miesiąca. 39 zł 80 3120 zł 312 zł 78 zł
CENA ROCZNA UCZEŃ KONTYNUUJĄCY (CRK) OPŁATA Z UPUSTEM ZA PEŁNY ROK NAUKI DLA UCZNIÓW KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ – płatność z góry w terminie 7 dni od podpisania umowy (OPCJA DOSTĘPNA TYLKO WE WRZEŚNIU) oraz dla pakietów rodzinnych na każdego kolejnego uczestnika kursu 38 zł 80 3040 zł 304  zł 76 zł

CENA ROCZNEGO DOSTĘPU DO PLATFORMY VOD dla uczestników kursów rocznych (od października 2023 ): 400 ZŁ

UWAGA!

  1. Rozwiązanie umowy przed zakończeniem roku szkolnego wiąże się z cofnięciem przyznanego upustu na kurs całoroczny. W takim wypadku płatność za poszczególne zajęcia
    zostanie przeliczona wg ceny standardowej wybranego trybu nauki
  2. Brak terminowych wpłat wyklucza możliwość korzystania z cen z upustem.
  3. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie roku szkolnego cena kursu zostanie proporcjonalnie zmniejszona a rata czesnego będzie obejmowała ilość zajęć od momentu podpisania umowy do końca roku szkolnego.