Filozofia twórczej aktywności OMDT

Każde dziecko z chwilą narodzin zaczyna chłonąć i poznawać świat wszystkimi swoimi zmysłami. Zaczyna widzieć i obserwować, dotykać, słuchać, smakować, aż w końcu, czerpiąc z tych doświadczeń zaczyna podejmować pierwszą twórczą aktywność. Aktywność ta staje się naturalnym procesem poznawania świata.

Każde dziecko ma wrodzone zdolności do podejmowania twórczej aktywności. Wymaga jedynie odpowiedniego podejścia i dostarczenia takich bodźców, które zmotywują go do podejmowania działań i rozwijania twórczego potencjału.

Program twórczej aktywności Odkrywaj! Myśl! Działaj! Twórz! (OMDT) zabiera dziecko w podróż do wnętrza własnej kreatywności, odkrywania świata wyobraźni i szlifowania nieodkrytych talentów.

Dziecko w trakcie procesu nauczania

Rozwój twórczej aktywności metodą OMDT
Plastyka dla dzieci metoda OMDT w Malowanej Kuźni
Program rozwiijni umiejetności plastycznych metoda OMDT
Nauka rysownia i malowania metodą OMDT

ODKRYWA 

Odkrywa materię, fakturę, formę, kształt, kolor, kompozycję, światłocień.

MYŚLI 

Wybiera sposoby wykorzystania  środków artystycznego wyrazu, uruchamiając twórcze, logiczne i przestrzenne myślenie.

DZIAŁA

Przechodzi do działania, eksperymentując i testując własne możliwości.

TWORZY 

Z zapałem towrzy, zbierając owoce swojej pracy w postaci pierwszych prac rysunkowych i malarskich

Rola nauczyciela w trakcie procesu nauczania

Nauczyciel jest przewodnikiem, który wskazuje drogę prowadząc dziecko w sposób metodyczny i usystematyzowany. Odkrywa przed nim sukcesywnie kolejne środki artystycznego wyrazy. Uczy trudnej sztuki obserwacji i analizy otaczającej go przestrzeni – świata zwierząt, roślin, ludzi, krajobrazów. Pobudza do rozwijania umiejętności logicznego i przestrzennego myślenia.

Przechodząc wraz z nauczycielem przez cały proces dziecko nabywa umiejętność przenoszenia tego co widzą i odczuwają nasze zmysły na karty papieru. W ten sposób, w efekcie końcowym, powstaje twórczy ślad – rysunek, obraz, rzeźba, konstrukcja – który daje dziecku najwięcej satysfakcji i motywuje do podejmowania kolejne twórczej aktywności.

Zajęci plastyczne rozwijąjące inteligencję wizualno-przestrzenną
Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży Poznań
Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży Poznań

ROLA NAUKI RYSOWANIA I MALOWANIA W PROCESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Potrzeba rysowania i malowania u dzieci rozpoczyna się w momencie, gdy tylko zaczyna chwytać w rączki pierwsze “narzędzia” rysunkowe. Z radością odkrywa moment pozostawiania pierwszego śladu. Z wiekiem zaczyna wkraczać w kolejne fazy rozwoju. Każda z nich rozwija nowe umiejętności, wyzwala nowe potrzeby oraz pobudza chęć mierzenia się z nowymi wyzwaniami rysunkowo - malarskimi. Przeskakiwanie lub pomijanie poszczególnych etapów, może zniechęcić dziecko na tyle, że porzuci chęć rozwijanie umiejętności rysowania i malowania już na zawsze. Dlatego tak ważne jest, aby nauka sztuki rysowania odbywała się w sposób uporządkowany, tak jak nauka pisania, czytania czy liczenia.

Kształcenie umijętności rysunkowych i malarskich odgrywa niezwykła rolę w procesie ogólnorozwojowym naszych dzieci. Wpływa na rozwój umiejętności manualnych, usprawnia grafomotorykę ręki, rozwijają zdolności percepcyjne. Pozwala rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną, matematyczną oraz logicznego i twórczego myślenia.

Impulsem do twórczego działania dzieci jest wiele dziedzin nauki takich choćby jak przyroda, matematyka, anatomia, biologia czy geografia. Stają się one źródłem inspiracji do twórczej aktywności dzieci.

PROCES NAUCZANIA
W TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI OMDT

  • Proces dydaktyczny odbywa się w oparciu o fazy rozwojowe twórczej aktywności dzieci i młodzieży.

  • Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski Program Rozwoju Twórczej Aktywności OMDT stworzony przez pedagogów i artystów plastyków ASiR Malowana Kuźnia - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

  • Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

  • Każde spotkanie trwa 90 min - 2 godziny lekcyjne (2x45 min).

  • Roczny program zajęć obejmuje ok. 70 godzin lekcyjnych.

  • System nauki jest wielopoziomowy, dostosowany do umiejętności i grup rówieśniczych uczestników.

  • Struktura zajęć obejmuje: wprowadzenie do tematu, ćwiczenia praktyczne z nauczycielem, samodzielną pracę, korektę, omówienie pracy, prezentację pracy (w tym Wirtualna Galeria Prac Ucznia)

  • Trzonem Programu Twórczej Aktywności OMDT jest rozwój praktycznych umiejętności rysowania i malowania z zastosowaniem wielu technik (min. akryl, akwarela, sucha pastel, węgiel, sangwina, linoryt...) i artystycznych środków wyrazy ( min. kolor, forma, kształt, faktura, kompozycja, światłocień, walor,...) a także mediów i narzędzi do twórczości plastycznej.