Kontakt2023-08-22T11:01:03+02:00

Masz pytanie? Zainteresowały Cię nasze zajęcia artystyczne?

Zadzwoń 696 475 482 lub 502 916 070 (godz. 10.00-16.00) lub napisz do nas sekretariat@malowanakuznia.pl

MALOWANA KUŹNIA POZNAŃ

ul. Niemena 7c/2, 61-131 Poznań
Sprawdź dojazd

MALOWANA KUŹNIA KAMIONKI

ul. Poznańska 5, 62-023 Kamionki
Sprawdź dojazd

Potrzebujesz podpowiedzi?

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych programów rozwojowych, kursów i zapisów na zajęcie w Akademii Sztuk Plastycznych i Użytkowych Malowana Kuźnia

Jak zapisać dziecko na kurs?2023-08-02T19:13:10+02:00

Wejdź w wybrany kurs i wyślij zgłoszenie przez formularz REZERWUJĘ MIEJSCE. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby przypisać dziecko do odpowiedniej grupy.

Kiedy zaczynają się zajęcia w nowym roku szkolnym?2024-07-04T19:59:57+02:00

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają się 9 września.

Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia kursów rocznych?2024-07-04T19:59:01+02:00

Zajęcia kursów rocznych odbywają się 1 raz w tygodniu.

Jak długo trwają zajęcia?2024-07-04T20:00:36+02:00

Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat trwają 60 min, natomiast zajęcia dla dzieci powyżej 6 lat i dorosłych trwają 90 min, czyli 2 godziny lekcyjne po 45 minutowe.

Ilu jest uczestników w grupie?2023-08-24T09:35:02+02:00

Grupy dla dzieci od 5 do 6 lat liczą od 5 do 8 osób. Pozostałe grupy liczą od 5 do 10 uczestników. Dopuszcza się okazjonalny udział w zajęciach 2 dodatkowych osób, jeśli są to uczestnicy oczekujący na uruchomienie kolejnej grupy lub odrabiający swoje nieobecności.

Jaka jest minimalna liczba uczestników niezbędna do uruchomienia grupy?2024-07-04T20:01:58+02:00

Uruchomienie kolejnych grup następuje w momencie zakwalifikowania do niej min 5 uczestników. Jeśli w trakcie trwania roku szkolnego jeden z uczestników zrezygnuje z zajęć, grupa może zostać rozwiązana, a jej uczestnicy, w miarę możliwości, przypisani zostają do innych grup.

Czy grupy są zróżnicowane pod względem wieku lub poziomu zaawansowania uczestników?2024-07-04T20:02:52+02:00

Tak. Uczestnicy są przydzielani do grup ze względu na wiek, ale też ze względu na umiejętności oraz poziom zaawansowania. Granica wiekowa nie wyznacza nam sztywno granicy przydziału. W dużej mierze to poziom zaawansowania i umiejętności uczestnika (kontynuujący naukę, początkujący) jest główną determinantą podziału.

Gdzie odbywają się zajęcia?2020-09-04T10:41:11+02:00

Zajęcia stacjonarne odbywają się w pracowni w Poznaniu, Os. Oświecenie 59 i w Kamionkach, ul. Poznańska 5. Natomiast zajęcia on-line odbywają się na żywo poprzez platformę Google Meet. 

Czy zajęcia prowadzi jeden nauczyciel?2023-08-24T09:41:36+02:00

Nie. Grupa może mieć nauczyciela wiodącego, jednak wybrane zagadnienia mogą też prowadzić inni nauczyciele. Pozwala to na wprowadzenie różnorodności i innego spojrzenia na wybrane zagadnienia. Poszerza tym samym spektrum zdobywanej wiedzy przez uczestnika. Nad realizacją programu w poszczególnych grupach czuwa Rada Pedagogiczna i twórczyni programu ART KOD™ Ilona Hałazińska

Kto prowadzi zajęcia?2023-08-24T09:43:24+02:00

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Są to instruktorzy sztuk plastycznych, artyści – plastycy, pedagodzy specjalizujący się w sztukach plastycznych i użytkowych, którzy zostali przeszkoleni w zakresie naszej metodyki prowadzenia zajęć OMDT i formuły autorskiego programu ART KOD™.

Czy moje dziecko może samo wracać do domu?2023-08-24T09:45:31+02:00

Tak. Dziecko może samodzielnie wracać po zajęciach do domu pod warunkiem otrzymania przez nas zgody rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót dziecka do domu. O wzór takiej zgody można poprosić opiekuna grupy lub wysłać prośbę na adres sekretariat@malowanakuznia.pl lub znaleźć ją w panelu kursanta.

Czy zajęcia odbywają się w ferie i przerwy świąteczne?2023-08-24T09:52:37+02:00

Nie. Lekcje w okresie ferii, wakacji i przerw świątecznych nie odbywają się. Zajęcia w roku szkolnym odbywają się w tym samym czasie, co w szkole tradycyjnej. Terminarz roku szkolnego, który znajduje się na stronie internetowej szczegółowo określa dni wolne od zajęć.

Czy w trakcie zajęć będą robione zdjęcia?2023-08-24T09:56:57+02:00

Tak. Podczas zajęć tworzona jest dokumentacja fotograficzna, zarówno powstających prac, jak i dzieci w trakcie pracy z poszanowania ich wizerunku oraz za zgodą ich samych, jak również ich rodziców/opiekunów prawnych. Zgodę taką rodzice lub dorośli uczestnicy wyrażają podczas podpisywania umowy.

Gdzie będą publikowane zdjęcia z zajęć i zdjęcia prac uczestników kursów?2023-08-24T10:06:58+02:00

Wybrane zdjęcia mogą być publikowane na naszej stronie internetowej, w Wirtualnej Galerii Prac Uczniów, na naszych profilach w mediach społecznościowych oraz udostępniane rodzicom lub dorosłym uczestnikom do pobrania, jako zdjęcia pamiątkowe z zajęć. Służą one wyłącznie promowaniu naszych zajęć oraz twórczości dzieci i dorosłych oraz pokazywaniu efektów prac naszych uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Jaka jest wysokość czesnego (opłaty za kurs)?2023-08-24T10:13:18+02:00

Cena lekcji dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat wynosi 70 zł. Każda lekcja trwa 60 minut. W przypadku podpisania umowy całorocznej cena lekcji wynosi 60 zł. Rabaty przewidziane są dla uczestników kontynuujących naukę po pierwszym pełnym roku udziału z zajęciach oraz w pakietach rodzinnych na każdego kolejnego uczestnika kursu.
Cena lekcji dla dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorosłych wynosi 45 zł w przypadku podpisania umowy 40 zł. Pojedyncze zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne czyli 90 minut. Zatem koszt pojedynczych zajęć wynosi 90 zł lub po podpisaniu umowy 80 zł .
Cena całego kursu jest sumą 70 lekcji pomnożonych przez cenę.
Opłatę za kurs można zapłacić jednorazowo lub w równych miesięcznych ratach.
Jeśli uczestnik dołączy do kursów w trakcie roku szkolnego cena kursu jest pomniejszona o liczbę lekcji, które się już odbyły.
PRZYKŁAD:
Uczestnik dołączył do kursu we wrześniu. Zajęcia kończą się w czerwcu następnego roku. Jest osobą początkującą. To jego pierwszy rok nauki. Podpisała umowę. Wybrał pakiet podstawowy, bez VOD.
Cena kursu: 70 lekcji x 40 zł = 2800 zł
Czesne miesięczna (10 rat): 2800 zł : 10 miesięcy = 280 zł

Do kiedy należy dokonać płatności czesnego za kurs?2023-08-24T10:16:05+02:00

Płatności za kurs dokonywać należy zgodnie z otrzymanym indywidualnym harmonogramem rat płatnych z góry do 5-ego każdego miesiąca przelewem na konto podane w umowie. W przypadku opłat jednorazowych z góry do końca września.

Czy jest pobierana dodatkowa opłata np. wpisowe?2023-08-24T10:18:52+02:00

Nie. Poza czesnym, przy podpisaniu umowy, nie pobieramy wpisowego.

Czy mogę odliczyć sobie koszt zajęć w czasie ferii lub przerw świątecznych?2023-08-24T10:22:17+02:00

Nie. Nie można odliczyć sobie kosztów zajęć za okres ferii, przerw świątecznych czy dodatkowych dni wolnych ujętych w naszym terminarzu roku szkolnego. Lekcje, które przypadłyby w tym okresie nie są ujęte w programie, a tym samym w cenie kursu. Cena kursu obejmuje wyłącznie dni, w których odbywają się zajęcia. Zatem miesięczną ratę czesnego wypadającą w miesiącu, w którym są święta czy ferie, również należy opłacić, ponieważ dotyczy ona godzin, które się odbyły lub dopiero się odbędą w kolejnych okresach. Jest on uśrednioną kwotą wynikającą z podzielenia należnej opłaty za kurs na określoną ilość rat.

Jak mogę dokonać opłaty czesnego?2023-08-24T10:24:32+02:00

Opłaty czesnego można dokonać wyłącznie przelewem na nasze konto, które znajdziesz w zakładce kontakt. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

Czy mogę za lekcje zapłacić nauczycielowi przed zajęciami?2024-07-04T20:03:45+02:00

Nie. Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek wpłat i wystawiania dokumentów potwierdzających ich przyjęcie. Ponadto wszelkie tego typu działania odciągałyby go od prowadzenia zajęć, co odbywałoby się ze szkodą dla uczestników zajęć. Opłat za lekcje należy dokonywać przelewem na nasz rachunek bankowy, który znajduje się w zakładce KONTAKT. W przypadku pierwszych lekcji próbnych opłatę należy dokonać przed zajęciami, a nauczycielowi okazać dowód wpłaty.

Czy mogę otrzymać dokument potwierdzający zakup kursu w postaci paragonu lub faktury?2023-08-24T10:30:21+02:00

Tak. Na każdy zakupiony kurs wystawiony jest dokument zakupu. Standardowo wystawiane są paragony zakup, które otrzymasz po zarejestrowaniu przez nas wpłaty na swoją skrzynkę mailową.

Faktury na firmę wystawiam wyłącznie na prośbę osoby zainteresowanej. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej prośby oraz podanie danych do faktury tj.: nazwę i adresu firmy oraz numer NIP. UWAGA! Po wystawieniu paragonu nie będzie można wystawić faktury na firmę.

Czy trzeba przynosić własne materiały i przybory plastyczne na zajęcia?2023-08-24T10:36:15+02:00

Nie. Nie ma konieczności przynoszenia własnych materiałów i przyborów plastycznych na zajęcia. Wszystkie materiały dydaktyczne, w tym materiały plastyczne i narzędzia zapewniamy podczas zajęć. Uczestnicy w pełni korzystają z wyposażenia pracowni. Jeśli jednak uczestnicy mają własne materiały lub narzędzia, którymi lubią pracować, mogą z nich korzystać. W takim przypadku prosimy o ich oznaczenie. Nie odpowiadamy za ich zgubienie, zużycie czy zniszczenie w trakcie zajęć. Nie zwracamy w zamian materiałów z pracowni.

Czy muszę podpisywać umowę?2023-08-24T10:48:06+02:00

Tak. W dwóch próbnych zajęciach można uczestniczyć bez podpisywania umowy. Następnie musisz podpisać umowę na świadczenie usługi edukacyjnej. Wynika to z troski o bezpieczeństwo uczestników, zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań oraz dopełnienie obowiązków formalno-prawnych .

Czy mogę zrezygnować z kursu po podpisaniu umowy?2023-08-24T10:50:06+02:00

Tak, choć będzie nam przykro. Umowę można w każdym momencie wypowiedzieć bez podawania przyczyn zachowując okres miesięcznego wypowiedzenia. Wówczas też nastąpi końcowe rozliczenie umowy za okres jej obowiązywania.

Czy mogżna wziąć udział w zajęciach „na próbę” zanim podpiszę umowę?2023-08-24T10:52:50+02:00

Tak, można wziąć udział w dwóch pierwszych zajęciach na próbę bez podpisywania umowy. Po nich musi nastąpić deklaracja i podpisanie umowy.

Czy można zapisać się na zajęcia w trakcie trwania kursu?2023-08-24T10:55:25+02:00

Zapisy na zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny pod warunkiem wolnych miejsc w grupie lub utworzenia dodatkowych grup. Wówczas cena kursu zostanie pomniejszona o ilość lekcji, które się już odbyły. Wówczas też zostanie przygotowany indywidualny harmonogram miesięcznych rat czesnego liczony od momentu dołączenia do grupy, aż do zakończenia zajęć w czerwcu.

Czy można zmienić grupę w trakcie roku szkolnego?2023-08-24T10:57:41+02:00

Tak. Istnieje możliwość zmiany grupy pod warunkiem wolnych miejsc w grupie.

Co zrobić, gdy nie mogę uczestniczyć w zajęciach (choroba, wyjazd, itp.)?2023-08-24T10:59:28+02:00

W sytuacji, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub SMS 696 475 482, 502916070 lub / i mailowo: sekretariat@malowanakuznia.pl Jest to warunek konieczny, by mieć prawo do odrobienia nieobecności.

Czy trzeba płacić za zajęcia, na których jest się nieobecnym?2023-08-24T11:01:57+02:00

Tak. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały, które uczestnik wykorzysta na kolejnych zajęciach oraz czas prowadzącego, który bez względu na nieobecność uczestnika, prowadzi zajęcia. Nieobecny uczestnik ma prawo skorzystać z możliwości odrobienia zajęć w innym terminie (nie później niż 30 dni po powrocie) w uzgodnionej wcześniej grupie lub na zajęciach dodatkowych lub skorzystać z materiałów dydaktycznych, które znajdują się na platformie kursowej (PAKIET VIP), aby samodzielnie nadrobić materiał. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu kosztów za zajęcia.

Czy zajęcia na których się nie było przepadają?2023-08-24T11:04:59+02:00

Nie. Zajęcia te można odrobić w innej grupie pod warunkiem, że nieobecność była przed zajęciami zgłoszona. O możliwości odrobienia zajęć w pracowni decyduje nauczyciel prowadzący. Można też skorzystać z materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie kursowej (PAKIET VIP) i samodzielnie nadrobić materiał.

Z jakim wyprzedzeniem należy przyjść na zajęcia?2023-08-24T11:06:28+02:00

Na zajęcia uczestnik powinien przyjść nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć.

Czy mogę nie płacić za zajęcia, jeśli uczestnik miał dłuższą nieobecność (np. 1 lub 2 miesiące)?2023-08-24T11:08:32+02:00

Nie. Jeżeli umowa nie została wypowiedziana, uczestnik ma obowiązek uiszczania opłaty za kurs. Ma natomiast możliwość odrobienia zajęć w innym terminie . Umowa gwarantuje mu miejsce w grupie. Jeśli dokona wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, wówczas nie będzie miał obowiązku dokonywania opłat. Jeśli jednak będzie chciał ponownie wrócić do wcześniejszego trybu nauki, może się zdarzyć, że jego miejsce zajmie inna osoba.

Czy zdarzają się zmiany planu zajęć w trakcie roku szkolnego?2023-08-24T11:10:28+02:00

Tak. Mogą zdarzyć się zmiany planu zajęć np. z powodu choroby nauczyciela, uroczystości okolicznościowych uczestników (np. zielone szkoły) lub likwidacji zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników w grupie zmniejszy się i wyniesie mniej niż 5 osoby. Wówczas może nastąpić przeniesienie uczestników do innej grupy, a w przypadku kolizji terminów wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron i bez okresu wypowiedzenia. W przypadku choroby nauczyciela, zostanie podany inny, dodatkowy termin do odrobienia zajęć.

Czy uczestnicy zabierają prace do domu?2023-08-24T11:13:13+02:00

Prace są własnością uczestnika lecz nie są wydawane uczniom zaraz po zajęciach. Prace są przechowywane w imiennej teczce uczestnika przez cały rok szkolny i wydawane po zakończeniu rok szkolnego. Jest to celowy zabieg, aby dzieci mogły pracować nad pracą i dopracowywać szczegóły, wracać do nich i wraz z nauczycielem obserwować swój progres.

Kiedy mogę odebrać wszystkie prace?2023-08-24T11:14:45+02:00

Prace można odebrać po zakończeniu roku szkolnego lub do 30 dni od momentu zakończenia umowy. Po tym okresie prace mogą zostać utylizowane.

Jak mogę podpisać umowę na prowadzenie zajęć?2023-08-24T11:18:21+02:00

Po przesłaniu zgłoszenia i przypisaniu uczestnika do odpowiedniej grupy przygotowywana jest umowa, którą rodzić, opiekun lub dorosły uczestnik podpisuje elektronicznie poprzez zaufany portal służący do podpisywania umów AUTENTI (https://autenti.com/) . Rodzic / opiekun otrzymuje umowę mailem podanym w formularzu zgłoszeniowym w formie PDF, a swój podpis weryfikuje kodem sms otrzymanym na swój numer telefonu (podanym w formularzu zgłoszeniowym).

Czy kurs rysunku i malarstwa jest odpowiedni dla osób bez żadnego doświadczenia?2024-07-04T19:47:27+02:00

Tak, kurs rysunku i malarstwa jest zaprojektowany tak, aby osoby bez żadnego doświadczenia mogły z łatwością rozpocząć naukę. Nauczyciele, od podstaw, krok po kroku wprowadzają uczestników w temat. Każde zagadnienie rysunkowe i malarskie poprzedzone jest ćwiczeniami. Na bieżąco odbywa się korekta podczas, której nauczyciele udzielają rad, wskazówek jak sprawić, by prace stawały się coraz lepsze. Instruktorzy zapewniają indywidualne podejście, które pomaga każdemu uczestnikowi rozwijać swoje umiejętności od podstaw.

Jak często odbywają się zajęcia rysowania i malowania i ile trwają?2024-07-04T19:46:30+02:00

Zajęcia podczas rocznego kursu rysowania i malowania odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. Dodatkowo, dla uczestników kursów dedykowana jest zamknięta grupa na Facebook, w której odbywają się dodatkowe spotkania online. W grupie znajdują się dodatkowe materiały dydaktyczne, które pomagają rozwijać umiejętności rysowania i malowania również w domu.

Ile osób liczy jedna grupa zajęciowa i jaki jest poziom zaawansowania uczestników?2024-07-04T20:20:30+02:00

Grupy zajęciowe liczą zazwyczaj od 6 do 12 osób, co pozwala na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Kursy są dostępne dla różnych poziomów zaawansowania, od początkujących do średniozaawansowanych.

Czy materiały potrzebne do zajęć są wliczone w cenę kursu, czy trzeba je zakupić samodzielnie?2024-07-04T20:38:39+02:00

Materiały potrzebne do zajęć są wliczone w cenę kursu. Uczestnicy korzystają z materiałów dostępnych w pracowni. Nie zalecamy kupowania materiałów osobom początkującym. Ważne jest, by najpierw poznać materiały, narzędzia, techniki, a dopiero potem dobierać materiały do technik, w których czujemy się najlepiej. 

Czy istnieje możliwość odrobienia zajęć w przypadku nieobecności?2024-07-04T20:42:44+02:00

Tak, w przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem. Nieobecności należy odrobić w terminie 30 dni od zgłoszenia jej.

Jak i kiedy zapisać się na zajęcia i czy istnieje możliwość dołączenia do kursu w trakcie trwania semestru?2024-07-04T22:05:24+02:00

Jeśli chcesz zapisać się na roczny kurs wystarczy , że wyślesz formularz zgłoszeniowy i  ZAREZERWUJESZ MIEJSCE.

Po otrzymaniu od Ciebie zgłoszenia, skontaktujemy się, z Tobą, by potwierdzić termin i miejsce w wybranej grupie.  

Zapisy na kursy odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego w okresie od lipca do września, ale możliwe jest również dołączenie w trakcie trwania semestru, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie.

Formularz kontaktowy

Wpisz osobę, która podpisze umowę.
Wpisz osobę, która podpisze umowę.
Napisz nam, co jeszcze powinniśmy wiedzieć o TOBIE, aby sprawić, byŚ dobrze i komfortowo czuł się podczas naszych zajęć
Zgoda *
Oświadczenie *

Organ prowadzący

Właścicielem Akademii Sztuk Plastycznych i Użytkowych jest:

Malowana Kuźnia Sp. z o.o.

ul. Szafirowa 51, 62-023 Kamionki

NIP 777-33-94-430 | REGON 523019977 | KRS 0000990343

Bank Millennium numer rachunku:

25 1160 2202 0000 0005 4089 8156

Przejdź do góry