Kurs rysunku i malarstwa online z instruktorem

Kurs rysunku online z instruktorem to nowa, alternatywna forma zajęć kierowana do dzieci i młodzieży, które nie mogły dotychczas brać udziału w naszych lekcjach.

Dzięki spotkaniom w wirtualnych klasach, każdy kto chciałby zacząć rysować i malować może to zrobić pod okiem doświadczonych i cierpliwych nauczycieli.

Zapisy

Informacjne organizacyjne

Lekcje online prowadzone są w grupach od 4 do 10 osób.

Lekcje prowadzone są w grupach wiekowych, lecz wiek nie stanowi sztywnego kryterium. Służy temu by uczestnicy zajęć swobodnie czuli się w swoich grupach rówieśniczych. Dużo bardziej istotny jest natomiast poziom umiejętności rysunkowych i percepcyjnych oraz tempo pracy. Dlatego w naszych grupach mogą pracować dzieci młodsze ze starszymi, jeśli ich poziom umiejętności jest na podobnym poziomie.

Rekomendowane przez nas przedziały wiekowe uczestników zajęć  online to wiek: 8 – 9 lat, 10-12 lat, 13-17 lat

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min czyli 2 godziny lekcyjne ( 45 min)

Kurs trwa 2 semestry / 66-72 godziny w zależności od poszczególnego dnia tygodnia.

Kurs online nie obejmuje materiałów plastycznych. Uczestnik musi zapewnić je we własnym zakresie na podstawie listy przekazanej przez prowadzącego lub zakupić ARTBOX-y zawierający niezbędne materiały do poszczególnych lekcji.

W wirtualnych klasach kursanci znajdą materiały z poszczególnych lekcji wraz z nagraniem video z zajęć. Umożliwi im to nadrobienie materiału w przypadku nieobecności.

W wirtualnej klasie uczniowie mogą przesyłać zdjęcie swoich prac, by nauczyciel mógł dokonać dodatkowej korekty i udzielić wskazówek do dalszej pracy 

Zajęcia prowadzone są na żywo za pomocą aplikacji Google Meet. Uczestnicy wraz z prowadzącym cały czas mogą się komunikować i dokonywać korekty prac.

Aby brać udział w zajęciach online uczestnik musi mieć dostępny Internet, komputer stacjonarny, laptop lub smartfon (telefon) z włączoną funkcją  kamery i mikrofonu, aby mógł brać czynny udział w zajęciach. By dołączyć do zajęć online, uczestnik otrzyma link do spotkania przed pierwszą lekcją.

Kurs online nie obejmuje materiałów plastycznych. Uczestnik musi zapewnić je we własnym zakresie na podstawie listy przekazanej przez prowadzącego lub zakupić ARTBOX-y zawierający niezbędne materiały do poszczególnych lekcji.

Materiały dydaktyczne oraz zapis lekcji w formie video będą udostępnione kursantowi w wirtualnej klasie na cały okres roku szkolnego lub czas uczestnictwa w kursie. Aby mieć dostęp do wirtualnej klasy uczestnik musi posiadać konto mailowe w aplikacji Google Gmail.comualnych klasach kursanci znajdą materiały z poszczególnych lekcji wraz z nagraniem video z zajęć. Umożliwi im to nadrobienie materiału w przypadku nieobecności.

W wirtualnej klasie uczniowie mogą przesyłać zdjęcie swoich prac, by nauczyciel mógł dokonać dodatkowej korekty i udzielić wskazówek do dalszej pracy 

Sprawdź czy ten kurs jest dla Twojego dziecka
Uczymy dzieci rysować i malować w Malowanej Kuźni
Plan lekcji

Cena zajęć OnLine

Standard OnLine

802 lekcje
 • Jednorazowe spotkanie (90 min)
 • Nauki online na żywo z doświadczonym nauczycielem tutorem
 • Dostęp online do materiałów dydaktycznych 7 dni
 • Bezpieczne zajęcia bez wychodzenia z domu

Premium OnLine

252miesięczne czesne
 • 35 spotkań 90 minutowych w roku szkolnym
 • 70 godzin lekcyjnych w roku szkolnym
 • 10 miesięcy nauki na żywo z doświadczonym nauczycielem tutorem
 • Dostęp do wirtualnej klasy
 • Dostęp online do materiałów dydaktycznych
 • Możliwość odrobienia zajęć w przypadku nieobecności
 • Dostęp do nagrań video z każdej lekcji
 • Pierwszeństwo udziału w zajęciach po podpisaniu umowy
 • Katalog prac ucznia w Internetowej Galerii Artystów Malowanej Kuźni
 • Korekta prac i wskazówki do dalszej pracy
 • Bezpieczne zajęcia bez wychodzenia z domu
 • Kod rabatowy na zakup w sklepie CRAFTART.com.pl (10%)
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak pracujemy z naszymi uczniami sprawdź założenia naszego programu