Kursy rysunku online – dlaczego warto zapisać dziecko na internetowe lekcje rysunku?

Zapewne jako rodzic pragniesz, aby Twoje dziecko miało wszelkie możliwości odniesienia sukcesu w życiu. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale zapisanie dziecka na internetowy kurs rysunku i malowania może pomóc mu rozwinąć ważne umiejętności, które przyniosą mu korzyści przez całe życie.

Kurs malowania online – dlaczego warto?

Kurs malowania online może być dla Twojego dziecka świetnym sposobem na poznanie jego kreatywności. Ten rodzaj kursu daje dziecku możliwość wypróbowania nowych technik i stylów oraz eksperymentowania z różnymi mediami. Pod okiem profesjonalnego instruktora Twoje dziecko będzie mogło wypracować własny, niepowtarzalny styl, a wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu.

Kurs rysunku i malarstwa online z instruktorem

Kurs rysunku online z instruktorem to nowa, alternatywna forma zajęć kierowana do dzieci i młodzieży, które nie mogły dotychczas brać udziału w naszych lekcjach.

Dzięki spotkaniom w wirtualnych klasach, każdy kto chciałby zacząć rysować i malować może to zrobić pod okiem doświadczonych i cierpliwych nauczycieli.

Kurs rysunku online – zalety

Rozwinięcie umiejętności motorycznych

Internetowe lekcje rysunku mogą również pomóc Twojemu dziecku rozwinąć umiejętności motoryczne. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom i zabawom Twoje dziecko będzie mogło poprawić koordynację wzrokowo-ruchową oraz nauczyć się kontrolować ruch rąk. To z kolei doprowadzi do lepszego, bardziej wyraźnego pisania odręcznego i większej kontroli podczas korzystania z takich narzędzi, jak pędzle i ołówki.

Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów

Kurs rysunku internetowy może pomóc Twojemu dziecku poprawić umiejętności rozwiązywania problemów. Pracując nad projektami, nauczą się oni identyfikować problemy i znajdować rozwiązania. Nauczą się również, jak wytrwać w obliczu trudności, a także konstruktywnie przyjmować krytykę. Są to wszystkie ważne umiejętności, które przyniosą im korzyści również w innych obszarach ich życia.

Informacje organizacyjne

Lekcje online prowadzone są w grupach od 4 do 10 osób.

Lekcje prowadzone są w grupach wiekowych, lecz wiek nie stanowi sztywnego kryterium. Służy temu by uczestnicy zajęć swobodnie czuli się w swoich grupach rówieśniczych. Dużo bardziej istotny jest natomiast poziom umiejętności rysunkowych i percepcyjnych oraz tempo pracy. Dlatego w naszych grupach mogą pracować dzieci młodsze ze starszymi, jeśli ich poziom umiejętności jest na podobnym poziomie.

Rekomendowane przez nas przedziały wiekowe uczestników zajęć  online to wiek: 8 – 9 lat, 10-12 lat, 13-17 lat

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min czyli 2 godziny lekcyjne ( 45 min)

Kurs trwa 2 semestry / 66-72 godziny w zależności od poszczególnego dnia tygodnia.

Kurs online nie obejmuje materiałów plastycznych. Uczestnik musi zapewnić je we własnym zakresie na podstawie listy przekazanej przez prowadzącego lub zakupić ARTBOX-y zawierający niezbędne materiały do poszczególnych lekcji.

W wirtualnych klasach kursanci znajdą materiały z poszczególnych lekcji wraz z nagraniem video z zajęć. Umożliwi im to nadrobienie materiału w przypadku nieobecności.

W wirtualnej klasie uczniowie mogą przesyłać zdjęcie swoich prac, by nauczyciel mógł dokonać dodatkowej korekty i udzielić wskazówek do dalszej pracy 

Zajęcia prowadzone są na żywo za pomocą aplikacji Google Meet. Uczestnicy wraz z prowadzącym cały czas mogą się komunikować i dokonywać korekty prac.

Aby brać udział w zajęciach online uczestnik musi mieć dostępny Internet, komputer stacjonarny, laptop lub smartfon (telefon) z włączoną funkcją  kamery i mikrofonu, aby mógł brać czynny udział w zajęciach. By dołączyć do zajęć online, uczestnik otrzyma link do spotkania przed pierwszą lekcją.

Kurs online nie obejmuje materiałów plastycznych. Uczestnik musi zapewnić je we własnym zakresie na podstawie listy przekazanej przez prowadzącego lub zakupić ARTBOX-y zawierający niezbędne materiały do poszczególnych lekcji.

Materiały dydaktyczne oraz zapis lekcji w formie video będą udostępnione kursantowi w wirtualnej klasie na cały okres roku szkolnego lub czas uczestnictwa w kursie. Aby mieć dostęp do wirtualnej klasy uczestnik musi posiadać konto mailowe w aplikacji Google Gmail.comualnych klasach kursanci znajdą materiały z poszczególnych lekcji wraz z nagraniem video z zajęć. Umożliwi im to nadrobienie materiału w przypadku nieobecności.

W wirtualnej klasie uczniowie mogą przesyłać zdjęcie swoich prac, by nauczyciel mógł dokonać dodatkowej korekty i udzielić wskazówek do dalszej pracy 

Kurs rysunku online w Malowanej Kuźni

Jeśli szukasz sposobów, aby pomóc dziecku rozwinąć umiejętności twórcze, świetnym rozwiązaniem mogą być internetowe lekcje rysunku w Malowanej Kuźni. Kursy te oznaczają dla dziecka możliwość odkrywania swojej kreatywności, rozwijania umiejętności motorycznych  i umiejętności rozwiązywania problemów, a wszystko to podczas dobrej zabawy. To właśnie dlatego warto sprawdzić naszą ofertę, która obejmuje również warsztaty ceramiczne czy lekcje rysunku dla dorosłych.

Cennik internetowych lekcji rysunku

Standard OnLine

802 lekcje
 • Jednorazowe spotkanie (90 min)
 • Nauki online na żywo z doświadczonym nauczycielem tutorem
 • Dostęp online do materiałów dydaktycznych 7 dni
 • Bezpieczne zajęcia bez wychodzenia z domu

Premium OnLine

252miesięczne czesne
 • 35 spotkań 90 minutowych w roku szkolnym
 • 70 godzin lekcyjnych w roku szkolnym
 • 10 miesięcy nauki na żywo z doświadczonym nauczycielem tutorem
 • Dostęp do wirtualnej klasy
 • Dostęp online do materiałów dydaktycznych
 • Możliwość odrobienia zajęć w przypadku nieobecności
 • Dostęp do nagrań video z każdej lekcji
 • Pierwszeństwo udziału w zajęciach po podpisaniu umowy
 • Katalog prac ucznia w Internetowej Galerii Artystów Malowanej Kuźni
 • Korekta prac i wskazówki do dalszej pracy
 • Bezpieczne zajęcia bez wychodzenia z domu
 • Kod rabatowy na zakup w sklepie CRAFTART.com.pl (10%)