Po przesłaniu zgłoszenia i przypisaniu uczestnika do odpowiedniej grupy przygotowywana jest umowa, którą rodzić, opiekun lub dorosły uczestnik podpisuje elektronicznie poprzez zaufany portal służący do podpisywania umów AUTENTI (https://autenti.com/) . Rodzic / opiekun otrzymuje umowę mailem podanym w formularzu zgłoszeniowym w formie PDF, a swój podpis weryfikuje kodem sms otrzymanym na swój numer telefonu (podanym w formularzu zgłoszeniowym).