Hobbystyczny kurs rysunku i malarstwa dla dorosłych

WIEK: 18+ lat

Kurs rysunku i malarstwa dla hobbystów to idealna forma nauki dla dorosłych miłośników sztuki, którzy chcieliby poznać tajniki technik rysunkowych i malarskich. Jest on doskonały zarówno dla osób początkujących, które chcą rozwijać swoje pasji i hobby, ale też dla osób, które chciałyby swoją drogę zawodową związać z rysunkiem lub malarstwem. Jest to doskonały wstęp do dalszej nauki i rozwijania swych umiejętności. Kurs ten to jednak nie tylko nauka sztuki rysowania i malowania, lecz przede wszystkim nauka sztuki obserwacji i analizy otaczającej nas przestrzeni. Nauka przenoszenia tego co widzą i odczuwają nasze zmysły na karty papieru. To nauka przekuwania naszych obserwacji w obraz.
Na kursach rysunku i malarstwa uczestnicy poznają różnorodne techniki rysunku: ołówek, pastele, węgiel, tusz, sangwina, oraz techniki malarskie: akwarele, akryle, olejne itd. Zdobywają umiejętności z zakresu budowania kompozycji, tła, światłocienia, perspektywy i właściwej proporcji. W trakcie kursów uczestnicy wykonują m.in.: studium martwej natury, postaci, pejzaż, itp.

Cel zajęć

– poznanie różnorodnych form i technik rysunkowych i malarskich,
– zapoznanie z zasadami kompozycji i proporcji, paletą barw i zasadami tworzenia koloru oraz światłocienia,
– rozwój umiejętności obserwacji, analizy otaczającej przestrzeni,
– rozwój logicznego i twórczego myślenia oraz umiejętności manualnych i praktycznych,
– poszerzenie przedszkolnej i szkolnej wiedzy plastyczno-technicznej.

Efekt nauki

– samodzielne tworzenie prace z wykorzystaniem różnorodnych technik rysunkowych i malarskich(rysunek, malarstwo, sgraffito, grafika, linoryt, rzeźba i inne),
– umiejętne stosowanie zasad kompozycji i tworzenia studium postaci, martwej natury, pejzażu, itp.,
– umiejętne wykorzystywanie różnych mediów, materiałów plastycznych –ołówki, kredki wodne, pastele olejne i suche, farby (plakatowe, tempera, akwarelowe, akrylowe, inne), węgiel, masy plastyczne, pasty i woski, itp.,
– bezpieczne stosowanie narzędzi i przyborów do twórczości plastycznej i technicznej,
– pobudzenie wyobraźni i kreatywności.

Wiek uczestników

– od 18+

Czas trwania zajęć

2 godziny lekcyjne (2 x 45 min) / raz w tygodniu

Czas trwania kursu

– ROK – 2 semestry / 64 godzin