Formularz zapisu na zimowe warsztaty

Dane kontaktowe Rodzica / Opiekuna

Dane uczestnika warsztatów

Uprawniony do zniżki:

Wybrana lokalizacja i temat warsztatów

Lokalizacja

Skąd do nas przybywasz?

Skąd dowiedziałaś/eś się o naszej ofercie?

Jeśli masz pytania, pisz śmiało?

Oświadczenie *