Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży Poznań

Pobudzamy do myślenia, napędzamy do tworzenia

Nasz program nauczania opiera się na ponad 15 letnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracy wspaniałych pedagogów, dydaktyków i artystów. Wspólne doświadczenia sprawiły, że zakres materiału i tematyki zajęć został tak przygotowany by sukcesywnie w wprowadzać w świat rysowania i malowania oraz sztuki użytkowej nawet najmłodsze dzieci.

O programe

 

To co wyróżnia nasz program pośród innych kursów rysunkowych i malarskich to bardzo praktyczne podejście bazujące na podstawach geometrii. Uczniowie w trakcie nauki rysunku i malarstwa, plastyki czy sztuki użytkowej poznają, bądź utrwalają naukę rozpoznawani kształtów, rysowania figur geometrycznych, brył, ćwiczą przekształcanie ich poprzez symetrię. Nasz program pozwala zatem nie tylko na rozwój umiejętności plastycznych i zgłębianie różnych technik rysunkowych, malarskich czy użytkowych, ale też ma ogromny wpływ na rozwój zdolności matematycznych naszych uczniów.

Nauka jest prowadzona w sposób usystematyzowany pozwalający na powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności. Pozwala to na wieloletnią naukę, która umożliwia sukcesywne zwiększanie stopnia trudności przerabianego przez uczestnika materiału z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji i umiejętności.

Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży Poznań

Cel zajęć

  • Zapoznanie uczniów z różnorodnymi formami i technikami rysunkowymi i malarskimi.

  • Zapoznanie z zasadami perspektywy, kompozycji i proporcji, paletą barw i zasadami tworzenia koloru, waloru i światłocienia.

  • Rozwój umiejętności obserwacji i analizy otaczającej przestrzeni.

  • Rozwój logicznego i twórczego myślenia oraz umiejętności manualnych i praktycznych  w rysunku.

  • Inspirowanie do tworzenia (rysowania i malowania) z natury.

  • Inspirowanie do poznania twórczości Wielkich Mistrzów.

Efekty nauki

  • Samodzielne tworzenie przez ucznia prac z wykorzystaniem różnorodnych technik rysunkowych i malarskich.

  • Umiejętne stosowanie poznanych zasad i samodzielne tworzenie studium postaci i zwierzęcia, martwej natury, pejzażu.

  • Umiejętne wykorzystywanie środków wyrazu artystycznego – koloru, kształtu i faktury.
  • Pobudzenie wyobraźni i kreatywności ucznia.

Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży Poznań

Pamiętaj!
Mała pasja jest początkiem drogi
do spełniania wielkich marzeń!