Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży Poznań

Kursy rysunku, malarstwa
i sztuki użytkowej dla Twojego dziecka

Nasze zajęcia z zakresu edukacji artystyczne skierowana są do dzieci, młodzieży. Prowadzone przez nas kursy doskonale wpływają na rozwój umiejętności manualnych, nie tylko młodszych dzieci. Pozwalają rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną, odkrywają talenty, nowe pasje i umiejętności.

O kursach

Nasze kursy rysunku, malarstwa oraz sztuki użytkowej dla dzieci, młodzieży to idealna forma wprowadzania uczestników w świat sztuki. Uczestnicy uczą się wrażliwości artystycznej na otaczające ich piękno. Umiejętności wyrażania własnych emocji. Nabywają nowe umiejętności manualne, usprawniają grafomotorykę ręki, rozwijają zdolności percepcyjne.

Nasze kursy to nie tylko nauka rysowania i malowania, lecz przede wszystkim nauka sztuki obserwacji i analizy otaczającej nas przestrzeni. Nauka przenoszenia tego co widzą i odczuwają nasze zmysły na karty papieru czy przedmioty użytkowe. To nauka przekuwania naszych obserwacji w obraz czy formę przestrzenną przy pomocy różnorodnych form plastycznych, artystycznych i rękodzielniczych.

Na kursach rysunku i malarstwa uczestnicy poznają techniki rysunku: ołówek, pastele, węgiel, tusz, sangwina, oraz techniki malarskie: akwarele, akryle, olejne itd. Zdobywają umiejętności z zakresu tworzenia kompozycji, budowania tła, zachowania perspektywy czy światłocienia, kształtowania i dobierania właściwej proporcji. W trakcie kursów wykonują m.in.: studium martwej natury, postaci, pejzaż itp.

Na kursach sztuki użytkowej uczestnicy poznają różnorodne formy rękodzieła i tajniki sztuk plastycznych, w szczególności rysunku, malarstwa, dekoracyjnego malowania, aby zdobyć umiejętność tworzenia i odnawiania przedmiotów użytkowych.

Nasze zajęcia są idealnym wstępem dla dzieci i młodzieży, które chciałby nauczyć się ładnie i świadomie rysować, jak i dla tych, które myślą w przyszłości o kierunkach artystycznych lub technicznych takich, jak architektura, grafika, budowa maszyn, a także pedagogika, protetyka i inne.

Ten kurs jest dla Twojego dziecka jeśli

  • widzisz, że lubi spędzać czas rysując, malując lub kolorując obrazki,

  • nie poddaje się, gdy nie zawsze wszystko wychodzi idealnie,

  • lubi bawić się różnymi środkami wyrazu – ołówek, kredka, flamaster, farby, itd.

  • chce nauczyć się rysować portret, postać ludzką i zwierzęta,

  • chce nauczyć się rysować budynki, budowle czy pojazdy,

  • chce nauczyć się rysować malownicze pejzaże, 

  • chce nauczyć się rysować owoce, wazony i całą masę martwej natury,

  • chce rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności rysunkowe,

  • myśli o tym by umiejętność rysowania wykorzystać w przyszłości, być może w aktywności zawodowej,

  • cieszy się, gdy może coś tworzyć.

Kurs rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży Poznań

Wybierz tryb nauki