kurs rysunku fantasy i komiksu dla dzieci i młodzieży
WIEK: 7/12, 13/17

Kurs rysunku fantasy to zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które wprowadzają ich w świat grafiki, fantasy i komiksu. Uczestnicy kreują nową rzeczywistość, tworzą fabułę i życie swoich postaci, przekazują im swoje emocje.

Zajęcia te pozwalają uwolnić drzemiące w każdym pokłady wyobraźni. Są doskonałe zarówno dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w fantastyce jak i hobbistów, którzy chcieliby rozwijać swoją pasję.

Uczestnicy kursu poznają różnorodne techniki wykorzystywane przy tworzeniu komiksów, postaci fantastycznych, mangi, min: ołówek, tusz, węgiel, pastele, sangwina. Uczą się tworzenia kompozycji, budowania tła oraz postaci, zachowania perspektywy czy światłocienia, kształtowania i dobierania właściwej proporcji. Podczas zajęć wykonują min. studium postaci, tworzą własne komiksy, grafiki itp.

Cel zajęć

– poznanie różnorodnych form i technik wykorzystywanych w tworzeniu grafiki fantasy, komiksu i mangi,
– zapoznanie z zasadami kompozycji, proporcji i budowania tła oraz postaci,
– rozwój umiejętności tworzenia fabuły i życia postaci,
– rozwój logicznego i twórczego myślenia oraz umiejętności manualnych i praktycznych,
– poszerzenie przedszkolnej i szkolnej wiedzy plastycznej.

Efekt nauki

– samodzielne tworzenie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik rysunkowych (ołówek, tusz, węgiel, pastele, sangwina, grafika, linoryt),
– umiejętne stosowanie zasad kompozycji i tworzenia studium postaci fantasy, tła komiksowego, pejzażu fantasy, itp.,
– umiejętne stosowanie i łączenie technik rysunkowych i graficznych,
– pobudzenie wyobraźni i kreatywności.

Wiek uczestników

– od 7 do 12 lat
– od 13 do 17 lat

Czas trwania zajęć

2 godziny lekcyjne ( 2 x 45 min) / raz w tygodniu

Czas trwania kursu

2 semestry / 66-72 godziny w zależności od poszczególnego dnia tygodnia

Prowadzący:

Artur Hejna – nauczyciel rysunku fantasy, artysta, rysownik, komiksiarz